Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

ICT se potkalo s výtvarkou na Metodickém portálu

Zdá se vám, že tyto obory mají jen pramálo společného? Opak dokazuje náš nový kurz ICT jako nástroj pro tvůrčí činnost, aplikace ICT do výuky výtvarné výchovy. K jeho zahájení se sešli tutoři se studenty dne 15. září. Celý příspěvek »


Do třetice všeho dobrého s angličtinami

Na přelomu prázdnin a nového školního roku pro vás nejen zahajujeme velké množství kurzů, ty dříve otevřené také průběžně ukončujeme. Právě tak ke svému závěru dospěl kurz Moderní metody ve výuce AJ pro 1. st. ZŠ. Celý příspěvek »


Hledáme nadání s E-learningem Metodického portálu

Jste rodič malého génia? Máte v třídě nadaného žáka? Pak jistě víte, že odhalení jejich talentu je nelehká věc. Abychom ji našim zájemcům o studium učinili snazší, otevřeli jsme nový kurz Vyhledáváme rozumově nadané žáky. Celý příspěvek »


Vzhůru do budoucnosti se vzdělávacími technologiemi 21. století

Metodický portál nezůstává pozadu za nejnovějšími trendy v oboru komunikačních a informačních technologií, ani jeho účastníci nemusí. Přípravili jsme pro ně kurz Vzdělávací technologie pro 21. století. Celý příspěvek »


Finanční gramotnost – správná investice!

Nebojte se, nechystáme na vás reklamní útok. Chceme upozornit na začátek kurzu Základy finanční gramotnosti, který svým úvodním setkáním zahájili účastníci spolu s tutory 13. září. Celý příspěvek »


M-learning – nebojme se technologií!

Autoři e-learninigových kurzů pro Metodický portál již ukázali studentům mnohé nové obzory. Stejný je i zbrusu nový kurz M-learning – využití mobilních technologií ve výuce. Jeho náplní je ukázat, že mobilní zařízení se dají používat nejen k zábavě, relaxaci a komunikaci, ale i jako cenný pomocník ve vzdělávání. Celý příspěvek »


Nový kurz, tentokrát pro předškolku

E-learning Metodického portálu se nevěnuje pouze učitelům základních a středních škol. Otevřeli jsme také nový kurz pro mateřské školy: Vlastní hodnocení MŠ v praxi. Jeho studenty jsou pedagogové a řídící pracovníci předškolního vzdělávání. Celý příspěvek »


Moderní metody v angličtině potřetí? Let’s go!

Kurzy pro učitele anglického jazyka se těší velkému zájmu studentů e-learnigových kurzů Metodického portálu. Proto jsme potřetí otevřeli Moderní metody ve výuce AJ pro 2. stupeň ZŠ. Celý příspěvek »


Tiskové a grafické materiály – nová kapitola E-learningu Metodického portálu

V pátek 26. 8. zahájili studenti spolu s tutory svým úvodním setkáním kurz Příprava digitálních textových a grafických materiálů. Ten nabídne učitelům návod, jak získat základní znalosti a dovednosti pro vytváření textů a prezentací včetně pokročilejší práce s vloženou grafikou. Celý příspěvek »


Opakujeme Češtiny pro žáky-cizince

V dnešní multikulturální společnosti není žádnou zvláštností, když český učitel pracuje ve třídě se žáky jiné než české národnosti. Pro zájem studentů jsme proto otevřeli opakování kurzu Specifika výuky češtiny pro žáky-cizince. Celý příspěvek »